Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Mluvme otevřeně o tom, jakou církev chceme

Portréty a rozhovory

Mluvme otevřeně o tom, jakou církev chceme

Josef Beránek / 14. 6. 2020

Areopag

Interpretační omyly a neměnnost (nejen) lidské přirozenosti

David Černý, Petr Dvořák / 12. 6. 2020

Areopag

Jakub Deml: Naříkáte nad osudem Marianského sloupu

Jakub Deml / 10. 6. 2020

Areopag

Strašák „liberalismu a neomarxismu“ obchází církev

Marián Sekerák / 8. 6. 2020

Areopag

Úvaha spíš o smíření než o sloupu

Jiří Hoblík / 4. 6. 2020

Článek měsíce

Co přineslo uzavření kostelů

Jiří Pavlík / 3. 5. 2020

Pojem „přirozenosti“ v současné filozofické a teologické diskusi

Stanislav Sousedík / Areopag

Za teologií srdce Tomáše Špidlíka

Michal Černý / Portréty a rozhovory

Co se to stalo? Glosa o holokaustu

Zdeněk A. Eminger / Teologie a duchovní texty

Život v krizové situaci

Pavel Černý / Teologie a duchovní texty

Nemocná liturgie a marný pokus oživit Misál z roku 1962

Andrea Grillo / Teologie a duchovní texty

Uzavření kostelů jako znamení doby a promarněné šance

Martin Šácha / Areopag

Heideggriánské impulsy ke křesťanským Velikonocům

Michal Černý / Teologie a duchovní texty

Ženská tvář Velikonoc

Tomáš Halík / Teologie a duchovní texty

Litanie ke svědkům víry

Martin C. Putna / Teologie a duchovní texty

Otevřete nejen své kostely, ale i své oči a svá srdce

Marie Kolářová / Církev a svět

Já zůstávám doma v Itálii

Bohumil Petrík / Ze světa

Ohromné vítězství kardinála Pella. Připravte se na bouři zloby ze strany jeho stoupenců

David Marr / Areopag

Vrtěti katechumeny a díky jim

Zdeněk A. Eminger / Teologie a duchovní texty

Půvab a důstojnost

Christina Rietz / Portréty a rozhovory

Příroda nikdy neodpouští

Marie-Lucie Kubacki / Portréty a rozhovory

„Rytířskost myšlenkového stylu“ aneb úvaha nejen nad reakcí Vojtěcha Novotného

Norbert Schmidt / Areopag

Dopis členům ČKA a farníkům Akademické farnosti

Tomáš Halík / Teologie a duchovní texty

Terorismus trochu jinak

Daniel Fajfr / Teologie a duchovní texty

Zkušenosti s modlitbou přes Skype

Martin Šály / Teologie a duchovní texty

Všichni se vytrvale modlili (Sk 1,14)

Michal Štverák / Církev a svět