Víra, naděje, láska a příšery

Film Tiché místo II
Autor: Youtube.com/Paramount Pictures

I horor může přinášet radostnou zvěst. Ačkoliv podobně jako někteří další komentátoři nepovažuji za horor ani původní Tiché místo ani jeho pokračování se stejným názvem doplněným o římskou dvojku. K hororovému žánru bývají oba filmy zařazovány kvůli napjaté atmosféře a občasnému výskytu slepých krvežíznivých monster kompenzačně vybavených náramně ostrým sluchem. Hlavní poselství obou filmů totiž cílí především na rodinnou soudržnost a na přitažlivost tří základních ctností: víry, naděje a lásky. Biskup Barron označil Tiché místo za nejneočekávanější náboženský film roku 2018. Můžu k tomu dodat, že stejně směle můžeme označit i pokračování za zbožný film, i když v něm chybí explicitní zmínky o Bohu.

V první části, mimochodem režisér Krasinski nezamýšlel původně natočit víc jak jeden film, sledujeme osud Evelyn a Lea, mladého manželského páru, a jejich tří dětí. Díky neslyšící dceři ovládají všichni znakovou řeč, což v postapokalyptickém světě nuceného ticha představuje nezanedbatelnou výhodu. Přesto se nešťastnou náhodou stane obětí monster i jejich nejmladší dítě. K radosti i obrovskému zděšení zjistí maminka Evelyn, že je těhotná. Od začátku je rodičům jasné, že se o dítě postarají, jak to jen bude možné. Odhodlání chránit rodinu za každou cenu skončí smrtí otce, který odvrací aktuální pohromu křikem s cílem přilákat k sobě monstra a umožnit ostatním členům rodiny přežít.

V nyní uváděné dvojce si Evelyn uvědomuje zoufalost situace, ve které se spolu s dětmi nachází, ale přesto věří a doufá. Věří, že někde přežili další lidé, že najde s dětmi místo, kde budou mít šanci na bezpečnější život. Bosí, po písčitých cestách, v atmosféře, kde je slyšet každé zachvění každého lístku, kráčí po písčitých cestách a s největší opatrností překračují větvičky na cestě. Setkávají se Emmettem, mužem schovávajícím se po ztrátě rodiny v bývalé ocelářské továrně. Rezignovaný Emmett ztratil naději. Je přesvědčený, že ti, kdo přežili, si nezaslouží záchranu. Evelyn mu odporuje. I kvůli svým dětem se snaží neztratit naději. Chce nalézt další lidi, kteří přežili, protože doufá v budoucnost pro své děti. Emmett nestojí o přítomnost dalších spolubydlících, protože nemá dostatek jídla pro všechny. Evelyn odklopí víko košíku a ukáže na nemluvně. Kvůli němu, prosí.

Novou naději vlijí tóny písně z jednoduchého rádia, které je nějakým zázrakem zatím v provozu. Odhodlání neslyšící Regan vyburcuje Emmetta z letargie. Nelze očekávat, že by všechny postavy jednaly logicky a odpovědně, a už vůbec ne v případě dětí. Svojí nerozvážností způsobí syn Marcus dramatické komplikace, což ale úspěšně kompenzuje oddaným láskyplným vztahem k nedávno narozenému sourozenci. Jeho vroucí „mám tě rád“, vyslovené miminku v náručí, působí dojemně.

Obě části oslovují diváky svými symboly. Ti, kdo vyhledávají horory kvůli potokům krve a kupě mrtvol, dávají najevo rozladění, zvláště pak z dvojky, kde se podle jejich názorů nic nového neobjevilo. Ti, kdo byli přilákáni atmosférou a vztahy, odchází z kina spokojeni. Režisér Krasinski a současně herec ztvárňující postavu otce rodiny v první části tvoří s Evelyn Blunt (Evelyn) stabilní manželský pár. Krátce před natáčením první části se Krasinskému narodila druhá dcera. Vložil do natáčení svůj úžas nad zrozením života a vědomí rodičovské zodpovědnosti. Film byl velmi pozitivně přijat právě kvůli intenzívnímu prožívání rodinných vazeb. A také kvůli tichu, ve kterém je nucen žít každý, kdo si chce zachránit život. Ještě nikdy nezněla motýlí křídla hlasitěji. Každá kapička vody, každý pohyb lístku. Divák si uvědomuje, v jakém hlukovém spamu každodenně žijeme.

Slepé příšery můžeme považovat za symboly strachu a napětí, ve kterém žije naše společnost. Láska a naděje pomáhají tento strach překonat. Láska k těm nejbližším a naděje, že pořád jsou zde lidé, kteří jsou hodni záchrany. Při prvním setkání má Emmett zahalenou tvář. „Odhal svoji tvář,“ požádá Evelyn, jakmile ho spatří. Tato scéna je až prorockým symbolem, protože Krasinski natáčel dvojku před covidem. Vzhledem k otevřenému konci se čeká třetí díl. S čím přijde Krasinski tentokrát?