Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Na pravou míru

Katolický týdeník a polarizace v církvi

Milan Tesař, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 11. 9. 2001
Katolický týdeník jsme už v předchozích kapitolách vylíčili jako médium v prvé řadě zpravodajské, které by svým záběrem mělo zastřešovat zájmy co největšího počtu českých a moravských katolíků. Z toho důvodu u něj nelze počítat s názorovým radikalismem. Předpokládejme tedy, že postoj Katolického týdeníku k polarizaci v rámci katolické církve bude spíše neutrální, případně bude mít časopis o něco blíže ke konzervativnímu proudu. K této hypotéze nás ­ vedle dosažených dílčích výsledků ­ může vést samotný charakter časopisu. Má-li katolický týdeník uspokojit čtenářské potřeby co největšího počtu českých a moravských katolíků, nemůže se profilovat radikálním způsobem. Na druhé straně jde však o oficiální list české a moravské církevní provincie, který by měl z této pozice hájit současné oficiální církevní učení.

Na pravou míru

Česká katolická média a polarizace v církvi

Milan Tesař, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 10. 9. 2001
Na přelomu 20. a 21. století sílí rozpory mezi liberálním a konzervativním proudem v rámci katolické církve v řadě evropských zemí. Je sice pravda, že do "mantinelů" katolické církve se vejde poměrně velké množství názorových proudů a především konkrétních způsobů zbožnosti (spirituality); na druhé straně však církev funguje jako centralizovaný organismus s přísnými vnitřními pravidly, s vlastním právním systémem (Codex iuri canonici) a s dvoutisíciletou tradicí. Během těchto dvou tisíc let se v rámci církevního společenství vyskytlo nespočetné množství snah o reformy. Některé skončily úspěšně (Tridentský koncil, 2. vatikánský koncil), jiné dočasným smířením mezi "odpadlíky" a "tradicionalisty" (krátké období soužití katolíků a utrakvistů na začátku raného novověku v Čechách), jiné rozkolem (především luterská a kalvínská reformace nebo vznik anglikánské církve, v Československu po první světové válce vznik Církve československé husitské).

Na pravou míru

Zahraniční zpravodajství v katolických médiích - shrnutí

Milan Tesař, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 7. 9. 2001
Chceme-li komparovat data získaná analýzou jednotlivých časopisů, narazíme na několik problémů. Nepatří mezi ně pouze rozdílná periodicita, která může být důvodem odlišné zpravodajské strategie (redakce týdeníku se nutně soustřeďuje na zprávy jiného charakteru než redakce měsíčníku), nýbrž také vnitřní struktura a charakter jednotlivých časopisů: Zatímco Katolický týdeník a Mezinárodní Report jsou především zpravodajská periodika, AD kombinuje zpravodajství s publicistikou a Světlo ani nemá pravidelnou zpravodajskou rubriku. Ačkoli tedy byla u všech čtyř periodik jako analytická jednotka zvolena zpráva se zahraniční tematikou, především v případě Světla je v mnoha případech sporné, který článek za zprávu považovat a který ne.

Na pravou míru

Poznámka o zahraničním zpravodajství na Radiu Proglas

Milan Tesař, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 6. 9. 2001
Radio Proglas přebírá většinu zpravodajských relací od české redakce BBC. Vlastní zpravodajské bloky se vysílají ve všední dny v 5.15 h, v 11 h a především v 19 h. Nás bude zajímat večerní zpravodajská relace, Zrcadlo dne, která se vysílá každý všední den od 19 do 19.15 h. Obsahuje zprávy z domova, ze světa, z "křesťanského světa", informace o počasí a sportu. Zrcadlo dne je prezentováno jako hlavní zpravodajská relace Radia Proglas. Celodenní práce redaktorů zpravodajství se odráží především v tomto pořadu. Jemu jsou věnovány upoutávky, vysílané během celého dne (posluchači mají možnost dozvědět se, kterým kauzám se bude redakce ve večerním zpravodajství podrobně věnovat), k nejdůležitějším bodům večerních zpráv se moderátoři vracejí ještě následující den ráno.

Na pravou míru

Zahraniční zpravodajství v časopisu Světlo

Milan Tesař, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 5. 9. 2001

Článek měsíce

Vatikánské „Ano“ Milosrdenství pro rozvedené v plzeňské diecézi

Martin Vaňáč / 6. 10. 2023
Timotej.cz
Ozvuk.net

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Rubriky

Anketa

Souhlasíte s narovnáním práv stejnopohlavních párů ve svazku nazvaném partnerství, místo manželství?
Ano
41%
 
Ano, ale bez možnosti osvojení dětí
7%
 
Ne, jsem pro název manželství
9%
 
Nesouhlasím s těmito svazky
36%
 
Současný zákon o registrovaném partnerství bych neměnil
7%
 
(Počet hlasů celkem: 321)