Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Církevní dokumenty

Papež se znovu chystá na cesty

Jan Pavel II., Jiří Baroš , Jiří Baroš / 10. 9. 2001

Církevní dokumenty

Pán, Král vesmíru

Jan Pavel II., Jiří Baroš , Jiří Baroš / 6. 9. 2001

Církevní dokumenty

Ježíš příklad pokory

Jan Pavel II., Jiří Baroš , Jiří Baroš / 3. 9. 2001

Církevní dokumenty

Pán Stvořitel světa, chrání svůj lid

Jan Pavel II., Jiří Baroš , Jiří Baroš / 2. 9. 2001

Církevní dokumenty

Církev proti rasismu

Jan Pavel II., Jiří Baroš , Jiří Baroš / 26. 8. 2001

Článek měsíce

Na arcibiskupství přišli lidé, kteří to s naší zemí myslí špatně. Neuměla jsem k té akci mlčet

Ondřej Luštinec / 27. 4. 2024