Jsem zklamán postojem svých kolegů v kněžské službě. Proč nechtějí být jmenováni, když kritizují KSČM? Přece každému, kdo zažil komunistickou totalitu, musí být jasné, že komunisté jsou v jednoznačné opozici vůči všemu, co jen zdánlivě zavání křesťanstvím. Argument jednoho z kněží: nechci být jmenován, abych neměl problémy s radikalizující se KSČM!“ je zbabělý a hloupý. Kam se dostane církev s takovými pastýři?

Jestliže by se komunisté dostali opět k moci, zatočili by se všemi poctivými kněžími stejně, jako v padesátých letech. S čím počítá takový „spolubratr“, až se KSČM radikalizuje? Bude snad opět na straně pracujícího lidu a založí nové mírové sdružení PACEM IN TERRIS? Opravdu je mi při psaní těchto řádků špatně nad neřestí zvanou zbabělost!

Byl bych velmi rád, kdybyte zveřejnili mé prohlášení: Jsem skálopevně přesvědčen, že KSČM je pokračovatelkou KSČ. Tato banda zavlekla náš národ do katastrofální ekonomické situace, zničila přírodu a morálně pokřivila celou českou společnost. Vše ušlechtilé poplivala a zničila. Připravila lidi o majetek, zničila venkov násilnou kolektivizací, uvěznila 250.000 nevinných lidí a stovky popravila.

Mého otce bil ve vězení v Uherském Hradišti Grebeníček starší. Můj zemřelý otec Štepán Daněk se „provinil“ tím, že byl funkcionářem katolické organizace „Orel“. Jestliže se naše soudy nezmohly na označení viníků, činím tak já, poněvadž můj otec mi o sadistovi Grebeníčkovi vyprávěl a neměl důvod si vymýšlet. Mohl bych pokračovat dál, ale dlouhé články dnes nikoho nebaví.

Autor je farář v Zašové.

Články v rubrice Areopag vyjadřují osobní názory pisatele.