Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Hledání cest přes

Teologie a duchovní texty

Hledání cest přes "ošklivé příkopy"

Jan Kirschner / 20. 12. 2013

Křesťanství v zahraničí

Kristovci: elita, nebo klopýtající lidé na cestě následování Pána?

Jan Kirschner / 11. 12. 2013

Církev a svět

Evangelický Kirchentag zavítal do přístavního města Hamburku

Jan Kirschner / 20. 5. 2013

Portréty a rozhovory

Je nenáboženská interpretace faráře - "atentátníka na Hitlera" - reflexí válečných hrůz?

Jan Kirschner / 17. 4. 2013

Na pravou míru

Kdo je Čech jako poleno?

Jan Kirschner / 19. 1. 2013

Článek měsíce

Abychom začali fungovat jako rodina…

Benedikt Mohelník / 6. 7. 2020

Pracovníci České katolické charity svědky nočních bojů v Ingušsku

Jan Kirschner / Newsletter

Ikona Bohorodice - okno do věčnosti

Jan Kirschner / Teologie a duchovní texty

Slavnost Seslání Ducha svatého (Letnice)

Jan Kirschner / Církev dnes

"Magna Mater Austriae", "Mater Gentium Slavorum e Hungarorum" přitahuje poutníky po celá staletí

Jan Kirschner / Křesťanství v zahraničí

Vzkřísí nová hnutí instituci církve?

Jan Kirschner / Církev a svět

Velikonoce v Římě

Jan Kirschner / Křesťanství v zahraničí

Moje archa úmluvy V. – bral jsem život zvesela

Jan Kirschner / Praktická víra

Moje archa úmluvy III. - Vojákem v Anglii

Jan Kirschner / Praktická víra

Maria není pouze katolická

Jan Kirschner / Teologie a duchovní texty

Moje archa úmluvy I. – skautské mládí

Jan Kirschner / Portréty a rozhovory

Husité nejsou husité, ale katoličtí modernisté

Jan Kirschner / Areopag

Maria - žena s orlími křídly, oděná sluncem, s korunou dvanácti hvězd

Jan Kirschner / Teologie a duchovní texty

Biskup Radkovský odvolal kněze Milfaita – pastorační rada protestuje

Jan Kirschner / Církev dnes

Papež blahořečil Matku Terezu: Kalkata se proměnila v město radosti

Jan Kirschner / Křesťanství v zahraničí

Odmítnutí smlouvy je neuvěřitelné

Jan Kirschner / Portréty a rozhovory

Zdi rozdělení nedosahují nebes

Jan Kirschner / Křesťanství v zahraničí

Sněm jako historická událost

Jan Kirschner / Církev dnes

Sněm jako platforma pro dialog II

Jan Kirschner / Církev dnes

Sněm jako platforma pro dialog I

Jan Kirschner / Církev dnes

K chápání symbolu kříže v českém evangelictví

Jan Kirschner / Církev dnes