Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Praktická víra

Křest a znovuzrození jako svatba

Ladislav Hanuš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 16. 2. 2011

Praktická víra

Jednota různých křesťanů

Ladislav Hanuš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 19. 1. 2011

Areopag

Kritika politiků ano, kritika křesťanů?

Ladislav Hanuš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 6. 5. 2010

Areopag

Otevřený dopis bratru Jaroslavovi Dominiku Dukovi

Ladislav Hanuš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 15. 4. 2010

Bratře, dnes se necháváš intronizovat. Proč se necháváš intronizovat? Kterému člověku při své intronizaci sloužíš? Kolik lidí při tvé intronizaci slouží tobě? Bratře, pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš. Čiň pokání. Naslouchej a věř Evangeliu.  Ježíš přišel do Jeruzaléma jako tichý král sedící na oslátku. Uzdravoval a učil. V chrámu vyhnal prodavače a kupující. S učedníky slavil Poslední Večeři na památku vysvobození z otroctví. Kněží Ježíše vydali na smrt. Byl ukřižován. Vstal z mrtvých a přišel k učedníkům.

Areopag

Otazníky k návštěvě papeže Benedikta XVI.

Ladislav Hanuš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 13. 8. 2009

Článek měsíce

Otcové a matky

Petra Švecová / 13. 7. 2021
Timotej.cz
Ackerman

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Rubriky

Anketa

Papež František opakovaně vyzývá k očkování pro koronaviru. Nechali jste se také očkovat?
Ano
84%
 
Zatím to zvažuji
1%
 
Ne
15%
 
(Počet hlasů celkem: 278)