"Pracovníci ostravsko-opavského biskupství reagují na mediální kampaň, která se rozpoutala proti osobě ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze. Vzhledem k tomu, že se causa otevřela na základě podnětů Dr. Marie Rút Křížkové a redakce internetového Magazínu ChristNet.eu (i některých dalších medií - Lidové noviny, Český rozhlas - pozn. red.), byl zainteresovaným zaslán dne 6.12.2006 otevřený dopis s podpisy nejbližších spolupracovníků biskupa Lobkowicze, kteří si svého biskupa váží a věří mu." (Zdroj: webové stránky Diecéze ostravsko opavské).

Magazín ChristNet.eu přináší znění dopisu včetně podpisů pracovníků biskupství.

Vážená paní doktorko,

protože jste to Vy, kdo jste dala podnět k mediálním útokům na osobu pana biskupa Františka Václava Lobkowicze, obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem. Nechceme být jako nejbližší spolupracovníci biskupa k celé záležitosti lhostejní. Otce biskupa známe z našeho každodenního kontaktu, z těch okamžiků, kdy se projeví charakter člověka. Víme o jeho přednostech i o jeho slabostech, je to čestný člověk. My za ním stojíme, důvěřujeme mu a jsme rádi, že je naším biskupem. Jste vzdělaná a statečná žena. O to více je nám líto, že jste nalezla obraz osoby biskupa Lobkowicze pouze v nic neříkajících záznamech. Proti této představě bojujete a chápeme, že je pro Vás nepředstavitelné, že by se náhodou mohl stát Vaším pastýřem. Ani my bychom mu nepřáli věřící, kteří mu nedůvěřují nebo dokonce snují intriky. Věříme, že zůstane i nadále s námi. Zveme Vás srdečně do Ostravy na biskupství. Přijďte, snad u nás pookřejete a osvobodíte se od břemena, které třeba řadu let nosíte v sobě. Je tolik nedobrého v naší zemi, proti čemu by se mělo bojovat, bylo by škoda, abychom my, křesťané, tříštili síly a zasévali nedůvěru. A činit pokání je záležitostí nás všech.

S pozdravem

Mgr. Aleš Ligocký, sekretář biskupa
Martina Matějová, sekretářka biskupa
Jana Kozlová, právní oddělení
Ing. Marta Hrušková, ekonomka
Ing. Karel Slanina, správce sítě
Mgr. Jan Ptáčník, kancléř
Eva Červenková, sekretářka kancléře
Aloisie Sikorová, hospodyně
Kristýna Kaňová, recepční
Jan Vitásek, podatelna
Ing. Stanislav Dostál, Centrum pro rodinu
Jan a Ivana Zajíčkovi, Centrum pro rodinu
Lucia Petrůjová, Centrum pro rodinu
Mgr. Jan Berník, správa majetku
Ing. Jarmila Bezecná, ekonomické oddělení
Ing. Gabriela Hoferková, ekonomické oddělení
Renata Sotoniaková, ekonomické oddělení
Marie Skrottová, ekonomické oddělení
Petr Kuchař, řidič
Mgr. Bc. Pavel Siuda, tiskový mluvčí
Ing. Zdeněk Miketa, správa majetku
Milan Chudej, stavební
Mgr. Eva Muroňová, centrum pro katechezi

 

Pozn. red.: Dopis nepodepsali generální vikář Mons. Marcel Tesarčík a biskupský vikář P. Rudolf Sikora.
 
 
(Omlouváme se za výše uvedenou  poznámku, z které nic nemusí vyplývat - oba vikáři nemuseli byt jednoduše v době podepisování dopisu přítomni. Zárověň ale litujeme, že ze strany biskupství nebylo k našim žádostem o stanovisko k dané věci přistupováno vstřícně. Redakce Magazínu ChristNet žádala během minulých dvou týdnů celkem 4x o vyjádření biskupa Mons. Lobkowicze prostřednictvím jeho sekretáře. Dvě e-mailové žádosti zůstaly bez odpovědi a až při druhé telefonické urgenci sekretář biskupa sdělil, že pan biskup se nebude vyjadřovat. Na podobný přístup narazil redaktor našeho magazínu i v Praze zhruba před měsícem. Mnohokrát - snad až 15x -  se snažil e-mailem a telefonicky po několik dní získat stanovisko TS ČBK a Arcibiskupství pražského k danému tématu - konkrétně k otevřenému dopisu "Voláme po pokání, odpuštění a smíření". Domníváme se, že pokud by zaměstnanci církve odpovědní za styk s medii a veřejností přistupovali k podobným kauzám otevřeně a vstřícně a články by obsahovaly stanoviska obou stran, nemusela by se kolem věcí rozvířit "mediální kampaň",  jak zájem o vysvětlení veřejně přístupných dokumentů podle zakona 499/2004 Sb. charakterizují pracovníci ostravsko-opavského biskupství. Našim záměrem nebylo a není pana biskupa nijak osočit a vážíme si například jeho veřejné prosby o odpuštění, které bylo v minulosti publikováno v Katolickém týdeníku. - doplněno 9.12.2006 - (red).
 
 
 
 
 

Reakci Dr. Křížkové uvádíme v rubrice Zprávy

Související odkazy:

Otevřený dopis "Voláme po pokání, odpuštění a smíření"

Rozhovor s Marií Rút Křížkovou

Článek v Lidových novinách

Dokumenty o spolupráci F.V. Lobkowicze s StB

Otevřené diskuzní forum o "presumpci viny" u veřejně činných osob