Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Církevní dokumenty

Papežova řeč v Pamětním sále Památníku obětem holocaustu Jad Vašem

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 24. 3. 2000

Církevní dokumenty

Řeč Jana Pavla II. při návštěvě uprchlického tábora v Dheishehi

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 23. 3. 2000
Degradující podmínky v nichž musí uprchlíci často žít, dlouhodobé trvání situací, jež jsou stěží tolerovatelné v nouzových stavech nebo po krátký čas transitu spolu se skutečností, že běženci jsou povinni dlouhá léta zůstat usazeni v táborech- to jsou měřítka naléhavé potřeby spravedlivého řešení příčin, jež jsou v pozadí tohoto problému. Pouze rozhodné úsilí vůdců na Středním Východě a v celém mezinárodním společenství-inspirované vyšší vizí politiky jako služby obecnému dobru-může odstranit příčiny vaší současné situace. Volám k větší mezinárodní solidaritě a politické vůli postavit se této výzvě. Všechny, kdo pracují pro spravedlnost, aby neklesali na duchu.Vyzývám politické vůdce, aby uvedli v život již dosažené dohody a pokračovali dál cestou k míru po němž touží všichni rozumní muži a ženy, k spravedlnosti na niž mají nezcizitelné právo

Církevní dokumenty

Homilie Jana Pavla II. při mši v Betlémě

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 22. 3. 2000
Velké tajemství božího sebevyprázdění, dílo našeho vykoupení se rozvíjí ve slabosti: to není snadná pravda. Spasitel se narodil v noci, v tichu a chudobě betlémské jeskyně. „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo,“(Iz 9, 1 ) prohlašuje prorok Izaiáš. Toto místo znalo „jho“ a „hůl“ útisku. Kolikrát bylo slyšet v těchto ulicích nářek nevinných ? Dokonce i basilika postavená nad místem, kde se narodil Spasitel zde stojí jako pevnost poznamenaná ranami věků. Ježíšovy jesličky vždy stojí ve stínu kříže. Ticho a chudoba betlémského narození jsou jedno s temnotou a bolestí smrti na Kalvárii. Jesličky a kříž jsou stejným tajemstvím vykupitelské lásky, tělo jež Marie vložila do jeslí je stejné jako tělo, jež bylo obětováno na kříži.

Církevní dokumenty

Papežova řeč při uvítání na území Palestinské autonomie

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 22. 3. 2000

Církevní dokumenty

Pastýřský list českých a moravských biskupů k některým sociálním otázkám

Robert Němec, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 21. 3. 2000

Článek měsíce

Nepohodlné katoličky

Petra Švecová / 2. 1. 2024
Timotej.cz
Studium IES

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Přejete si mít euromince s vyobrazením svatého Václava nebo Jana Husa?
Ano
58%
 
Ano, ale k výběru jedné z osobností mám výhrady
25%
 
Ne
0%
 
Určitě ne, jsem proti zavedení eura
17%
 
(Počet hlasů celkem: 12)