Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Praktická víra

Koho přivedla hvězda do Betléma

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 6. 1. 2008

Portréty a rozhovory

Ze života betlémské komunity

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 21. 12. 2007
Tomáš Vostřák je vedoucím Domova BETLÉM v Kloboukách u Brna. Betlém je zařízením pro křesťanskou službu osobám s tělesným postižením a zároveň místem života ekumenického křesťanského společenství. Život betlémské komunity se děje, odehrává v každou chvíli. Společně slaví radostné události, narozeniny nebo třeba Vánoce, ale i smutné chvíle. Společná setkání jsou pro betlémské tím nejdůležitějším. Život v komunitě však znamená i poznání, že ani v Betlémě nežijí samí andělé, ale i lidé se spoustou chyb.

Portréty a rozhovory

Bez modlitby bych rychle vyšuměl

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 9. 10. 2007
V pokračování ekumenické disputace s biskupem Františkem Radkovským jsme otevřené diskutovali o tom, zda se současné vedení katolické církve nesnaží znovu reinpretovat koncilní dokumenty konzervativnějším a méně otevřeným způsobem, navzdory široké podstatě katolicity. Pan biskup připomněl i svoji snahu o pokrok v otázce uznání křtu mezi katolíky a dalšími křestany a věnoval se i dialogu o společném slavení eucharistie. Ve zpožděném, ale ekologickém vlaku přemýšlel o globálním oteplování i o modlitbě, bez které by rychle "vyšuměl".

Portréty a rozhovory

Není dobře usilovat o pravdu bez lásky

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 2. 10. 2007
S biskupem Františkem Radkovským, delegátem Evropského ekumenického shromáždění v rumunském Sibiu, jsme vedli rozhovor v kupé zpožděného balkánského expresu. Radkovský ocenil, že se tak významné setkání konalo v pravoslavné a ekumenicky otevřené části Rumunska Transylvánii, která má dlouhou tradici náboženské tolerance. „Pravoslavný rozměr nám v západní Evropě chybí“, uvedl. Pravoslaví nebylo jediným tématem, Radkovský se věnoval  i vztahu katolíků k protestantským církvím, či nejasnostem, které provází závěrečný dokument vydaný v Sibiu. 

Křesťanství v zahraničí

Ekologická ekumena v Sibiu

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 14. 9. 2007

Článek měsíce

Strašák „liberalismu a neomarxismu“ obchází církev

Marián Sekerák / 8. 6. 2020