Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Církev a svět

Das Fischer Haus

Jan Kirschner / 30. 6. 2012

V Herlíkovicích, kdysi německé obci Hackelsdorf, stojí stará roubená chalupa tzv. Kunzárna. Je již dvacet let uzavřena a pomalu chátrá. Naštěstí se několik dobrovolníků pustilo do její záchrany, a založili proto i občanské sdružení pod názvem SEM Přátelé Herlíkovic. Chalupa ale nebyla vždy tak bezprizorní jako dnes. Má za sebou bohatou historii. Až do devadesátých let byla centrem ubytování pro stovky brigádníků –"evangdělníků". Zcela čerstvé jsou informace o ještě starší historii. Podle archiválií Krkonošského muzea ve Vrchlabí objekt vlastnil od r. 1905 až do konce války jistý Laurenz (Vavřinec) Fischer. Jeho syn Heinrich zvaný "Hamburger" bojoval v občanské válce ve Španělsku a zahynul jako námořník za druhé světové války.

 

Newsletter

Redakce Magazínu ChristNet.eu musela omezit svoji činnost

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 5. 5. 2012

Praktická víra

Zelený čtvrtek, den připomínky poslední večeře

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 5. 4. 2012

Dnes je Zelený čtvrtek, den připomínky poslední večeře, kterou slavil Ježíš s apoštoly. V katolické tradici se přípomíná ustanovení svátosti kněžství a eucharistie - večeře Páně.  Otázkou je, zda toto spojení není příliš odvážnou konstrukcí. V Novém zákoně ještě není svátost kněžství jasně vyjádřena. Ježíš si spolu s apoštoly připomínal tradiční sederovou večeři na památku vyjití z Egypta a její původní smysl přeznačil. Cesta ke svátosti kněžství byla ještě dlouhá. V evangelických sborech se o Zeleném čtvrtku čtou obyčejně pašije. Tento den Ježíšovy hostiny s učedníky na rozloučenou je ale vhodnější slavit jako Den ustanovení svaté večeře Páně.

Portréty a rozhovory

V době nedostatku „náboženských profesionálů“ potřebujeme vzdělané laiky

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 7. 2. 2012

Ivana Macháčková je ředitelkou Institutu ekumenických studií a koordinátorkou bakalářského studijního oboru Teologie křesťanských tradic na Evangelické teologické fakultě. Studium je zaměřeno především na vzdělávání laiků. "Myslím si, že v dnešní době, kdy se potýkáme s nedostatkem „náboženských profesionálů“, budou vzdělaní laici mít v církevních společenstvích stále větší uplatnění," zdůrazňuje Ivana Macháčková. Škola vznikla v devadesátých letech i v jisté opozici vůči uzavřenosti Katolické teologické fakulty UK. Dnes ale podle Ivany mezi teologickými fakultami probíhá dobrá spolupráce. V rozhovoru jsme se nemohli nedotknout Dobešovy reformy vysokoškolského zákona, kterou i Ivana považuje za velmi špatnou...

Teologie a duchovní texty

Myslet – jednat – mluvit, teologie jako sůl

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 17. 11. 2011

Článek měsíce

Abychom začali fungovat jako rodina…

Benedikt Mohelník / 6. 7. 2020