Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Křesťanství v zahraničí

Seminář o projektu Ekonomika společenství

Pavel Krupička, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 27. 3. 2000

Církevní dokumenty

Promluva Jana Pavla II. při ekumenickém setkání na pravoslavném patriarchátu v Jerusalémě

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 26. 3. 2000
Naše snahy o plnější společenství mezi křesťany nabývá v zemi Spasitelova narození a ve Svatém městě Jeruzalémě zvláštní smysl. Zde, v přítomnosti různých církví a společností chci znovu potvrdit, že církevní znamení universality plně respektuje legitimní různost. Rozmanitost a krása vašich liturgických ritů a kanonických tradic a institucí svědčí o bohatosti Bohem zjeveného a nerozděleného dědictví všeobecné církve, jak se rozvinulo během staletí na Východě i na Západě. Existuje legitimní různost, která v žádném případě neprotiřečí jednotě Těla Kristova, ale spíše zvyšuje lesk církve a značně přispívá k naplňování jejího poslání. (srov. Ut unum sint, 50). Nic z tohoto bohatství nesmí být ztraceno v plnější jednotě o niž usilujeme.

Církevní dokumenty

Slova Jana Pavla II. před modlitbou Anděl Páně v basilice Vzkříšení

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 26. 3. 2000

Církevní dokumenty

Homilie Svatého Otce v chrámu Božího hrobu

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 26. 3. 2000
Když zde, u Božího hrobu a Golgoty, obnovujeme své vyznání víry ve Vzkříšeného Pána, můžeme snad pochybovat, že v moci Ducha života dostaneme sílu k překonávání rozdělení a spolupracovat na budoucnosti usmíření, jednoty a pokoje ? Zde, jako nikde jinde na Zemi, slyšíme opět, jak Pán říká svým učedníkům: "Nebojte se, neboť já jsem přemohl svět! ". (srov. J 16, 33)… Z tohoto místa, kde se o Vzkříšení poprvé dozvěděli ženy a poté apoštolové vybízím všechny členy církve, aby obnovili svou poslušnost Pánovu příkazu přinášet evangelium do všech konců země . Na prahu nového milénia je naléhavě třeba hlásat ze střech radostnou zvěst, že "Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný" (J 3, 16).

Křesťanský humor

Pejska nestačí jen pokřtít

Jiří Špaček, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 25. 3. 2000

Článek měsíce

Duchovní hledání spisovatelky Kateřiny Tučkové

Petra Švecová / 22. 4. 2022
Timotej.cz
Timotej.cz – růžence

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Rubriky

Anketa

Jste spojeni s volbou nového pražského arcibiskupa?
Ano
28%
 
Spíše ano, mohlo to být horší
17%
 
Nelíbí se mi neprůhlednost rozhodování
12%
 
Ne
43%
 
(Počet hlasů celkem: 253)