Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Výběrové požehnání pro dokonalé. Pár slov k úvahám Ctirada V. Pospíšila

Areopag

Výběrové požehnání pro dokonalé. Pár slov k úvahám Ctirada V. Pospíšila

Zdeněk A. Eminger / 25. 1. 2024

Portréty a rozhovory

Splynutí „světa nemocných“ a „světa zdravých“ v nemocničním kostele

David Ašenbryl / 20. 1. 2024

Areopag

Co trápí českou akademickou teologii

Dominik Opatrný / 18. 1. 2024

Církev a svět

Mnoho malých dokumentů ukazuje velké Františkovy linie

Felix Neumann / 15. 1. 2024

Areopag

Světová rada církví nenapravitelná

Pavel Černý / 13. 1. 2024

Článek měsíce

Polarizace v katolické církvi

David Peroutka / 16. 3. 2024

Kázání proti tradici

Martin C. Putna / Teologie a duchovní texty

Laičtí teologové a církev zítřka

Agnès Desmazièresová / Teologie a duchovní texty

Kněží by měli mít rádi lidi a měli by na ně být laskaví…

Petr Živný / Portréty a rozhovory

Ženy jako ústřední téma světové synody

Madeleine Spendierová / Církev a svět

Ani vy nejste sami

Zuzana Matisovská / České církve

Lékem na ztrátu blízké osoby je truchlení

Lenka Kateřina Tetivová / Teologie a duchovní texty

Ochrana života v jeho celistvosti

Marie Kolářová / Církev a svět

Kázání proti národu

Martin C. Putna / Teologie a duchovní texty

Pracovní dokument biskupské synody – konec argumentu o světové církvi

Benedikt Heider / Církev a svět

Nebát se vykročit ke konkrétním lidem

Benedikt Mohelník / Areopag

A bylo to tak krátké...

Zdeněk A. Eminger / Portréty a rozhovory

Kázání proti rodině

Martin C. Putna / Teologie a duchovní texty

Styl Druhého vatikánského koncilu

John O'Malley / Historie

Druhý vatikánský koncil - náčrt předběžné bilance

Tomáš Petráček / Církev a svět

Jízda na skle ochcanou strání

Hana Farná / Kultura

O hledání pravdy (klackem)

Zdeněk A. Eminger / Teologie a duchovní texty

Potíže maltézského řádu

Marie Kolářová / Církev a svět

A co ti je to platné, když jsi byl stvořen jiný? Závěrečná glosa

Zdeněk A. Eminger / Areopag

Čtyři fáze černé teologie v Jihoafrické republice

Ondřej Havelka / Teologie a duchovní texty

Náboženství – naděje pro chvějící se svět

Redakce / Církev a svět