Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Církevní dokumenty

Slova Jana Pavla II. před modlitbou Anděl Páně v basilice Vzkříšení

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 26. 3. 2000

Církevní dokumenty

Homilie Svatého Otce v chrámu Božího hrobu

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 26. 3. 2000
Když zde, u Božího hrobu a Golgoty, obnovujeme své vyznání víry ve Vzkříšeného Pána, můžeme snad pochybovat, že v moci Ducha života dostaneme sílu k překonávání rozdělení a spolupracovat na budoucnosti usmíření, jednoty a pokoje ? Zde, jako nikde jinde na Zemi, slyšíme opět, jak Pán říká svým učedníkům: "Nebojte se, neboť já jsem přemohl svět! ". (srov. J 16, 33)… Z tohoto místa, kde se o Vzkříšení poprvé dozvěděli ženy a poté apoštolové vybízím všechny členy církve, aby obnovili svou poslušnost Pánovu příkazu přinášet evangelium do všech konců země . Na prahu nového milénia je naléhavě třeba hlásat ze střech radostnou zvěst, že "Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný" (J 3, 16).

Křesťanský humor

Pejska nestačí jen pokřtít

Jiří Špaček, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 25. 3. 2000

Církevní dokumenty

Papežova řeč na setkání zástupců abrahamovských náboženství v Jerusalémě

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 25. 3. 2000

Církevní dokumenty

Homilie Jana Pavla II. při mši svaté na Hoře Blahoslavenství

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 25. 3. 2000

Článek měsíce

Jak dlouho se vybíral nový „zimní“ pražský arcibiskup?

Vít Luštinec / 16. 5. 2022
Ozvuk
Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Rubriky

Anketa

Jste spojeni s volbou nového pražského arcibiskupa?
Ano
31%
 
Spíše ano, mohlo to být horší
13%
 
Nelíbí se mi neprůhlednost rozhodování
7%
 
Ne
49%
 
(Počet hlasů celkem: 755)