Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Církev dnes

Musíte si umět vybírat

Robert Němec, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 19. 8. 2000

Newsletter

Prohlášení Tiskového střediska ČBK k výrokům ředitelky odboru církví ministerstva kultrury ČR

Tiskové střed. ČBK, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 19. 8. 2000

Církev dnes

A ROMA II.

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 19. 8. 2000

„S důvěrou přistoupím k Bohu, který je radostí mého mládí“ (Podle Žalmu 43) Mládí je věk radosti. To říká kdekdo! Ale často se za krásnou rozesmátou tváří ukrývá nejistota člověka, který má své veliké pochybnosti, hledá opory svého života, jeho cíl, smysl… A teď i starý muž říká tisícům, které pozval: „Radujte se!“ Cožpak neví nic o zmatcích mladých srdcí? Ví, ví! On sám má mladé srdce! A proto si dovolí říci mi: raduj se! Proto mě pozval na pouť. Abych putoval do tohoto města, abych zde snášel horko, nepříjemnosti a těžkosti, ale přesto abych zde nalezl radost ve společenství, kterým se jako jemný vánek nese tušení a zkušenost: On je tady! Kdo? Jeho jméno je mou nadějí: Ježíš = Bůh, naše spása. Jubileum – den radosti mého mládí, mohu prožít proto, že mi daroval vykoupení, vysvobození z mých zmatků. A tak chci dnes vyznat před vámi a s vámi: Ježíš, kterého jsem přišel hledat, je mou radostí, nadějí i silou. Přijď do všech mých zmatků, přijď do všech mých obav, přijď do všech mých nejistot, přijď do všech mých neklidů! Mohu se radovat ze svého mládí, mohu žít pokojnou radostí, protože v Ježíši je smysl a cíl mého života. Krásný den! P. Vítek Zatloukal

Církev dnes

A ROMA III.

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 19. 8. 2000

Řím, italsky Roma, skrývá v sobě malá i velká tajemství, která sice lze částečně poznat či zakoušet, ale zůstávají stále tajemstvími. Slova ROMA je možno číst zprava doleva jako AMOR – láska. Mnoho událostí se dá číst ze dvou stran. Nejprve od vydařeného startu, ale také od úspěšného zakončení. Od vítězného cíle je však možné číst jen událost, kterou jsme prožili. Dnes většina z nás stojí uprostřed události, kterou je Světový den mládeže. Ještě ji nedokážeme celou „přečíst“. Když jsme přijížděli, byla to ROMA, do které jsme vstupovali. Nyní ji budujeme, žijeme, učíme se jí. Až budeme stát u konce této události, bylo by fajn ji číst od konce. Události, které Bůh připravil pro mne, vás, Církev, svět … Událost, která má jméno, obsah, která je projektem Církve pro tento svět.

Církev dnes

A ROMA IV

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 19. 8. 2000

Mimořádné milosti a dary, blízkost našeho milovaného papeže, plnomocné odpustky získatelné každý den, město Řím, nejvzácnější relikvie katolické církve …. to nás zde již několik dní naplňuje. V naší bazilice Svatého kříže máme těch relikvií skutečně mnoho. Už bylo o nich řečeno více. Já bych chtěl připomenout ještě jednu. O kůstce z prstu sv. Tomáše apoštola, ano toho "nevěřícího", jak rádi říkáme. Rodiče mne pojmenovali Tomáš, a tak asi chápete, že také tato relikvie upoutala moji pozornost. Nebojte se, ani vy, kdo moc "nedržíte na relikvie". Nebudu nikoho přesvědčovat o věrohodnosti zmíněné apoštolovy kůstky. Ať je to, jak chce, Jde mi o jiné. Tomášův prst nám jasně ukazuje nejen na Kristovy rány, ale přímo na víru jako takovou. "Vlož prst do mé rány." Kdo by to nepotřeboval? Kdo by po tom netoužil? A není i v našem životě mnoho chvil podobných? Myslím si, že ano. I já jsem zakusil ve svém životě, že občas přijde Kristus a jemným hlasem řekne: "Tak si sáhni." Taková setkání nejsou sice na pořadu každého dne, ale existují. Takové chvíle pak je dobré nosit ve své paměti jako posvátnou relikvii a ve chvílích, které nejsou snadné a ve kterých propadáme malomyslnosti, si na ně vzpomenout. Máš ve svém srdci také takovou kapličku se vzácnými relikviemi?

Článek měsíce

Nonaginta pouhá finta aneb poděkování devadesátiletému mladíkovi Karlu Skalickému

Tomáš Petráček / 20. 5. 2024