Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Evangelium podle vraždících andělů

Areopag

Evangelium podle vraždících andělů

Pavel Černý / 25. 6. 2024

Areopag

Světová rada církví nenapravitelná

Pavel Černý / 13. 1. 2024

Areopag

Ekumena ve stínu politických kompromisů

Pavel Černý / 19. 4. 2022

Areopag

Vylučte Ruskou pravoslavnou církev z ekumenických grémií

Pavel Černý / 4. 3. 2022

Teologie a duchovní texty

Eklesiologie nemůže být bez misiologie a misiologie bez eklesiologie

Pavel Černý / 1. 9. 2020

Článek měsíce

Nonaginta pouhá finta aneb poděkování devadesátiletému mladíkovi Karlu Skalickému

Tomáš Petráček / 20. 5. 2024

Vzpomínka na profesora J.I. Packera

Pavel Černý / Portréty a rozhovory

Život v krizové situaci

Pavel Černý / Teologie a duchovní texty

Dvě interpretace poslání Panny Marie

Pavel Černý / Areopag

Snaha o obnovu sloupu sváru nás brzdí a strhuje do zbytečných kontroverzí a bojů

Pavel Černý / Areopag

Individualismus je překážkou evangelizace

Pavel Černý / Teologie a duchovní texty

Kazatel Billy Graham odešel do Boží slávy

Pavel Černý / Portréty a rozhovory

Ke kořenům českého ekumenismu: Kazatel Josef Cvrček a budoucí kardinál Josef Beran

Pavel Černý / České církve

Vánoční zvěstování andělů

Pavel Černý / Teologie a duchovní texty

Ekumena s kardinálem Vlkem

Pavel Černý / České církve

Osmdesátiletý papež František očima protestanta

Pavel Černý / Portréty a rozhovory

Lepší než detektivka: „Hromádkovský syndrom“

Pavel Černý / České církve

Mé oči viděly tvé spasení (vánoční kázání)

Pavel Černý / Teologie a duchovní texty

Čtyřicet let práce Americké společnosti pro misiologii

Pavel Černý / Církev a svět

Ohlédnutí za pontifikátem Benedikta XVI. z protestantské perspektivy

Pavel Černý / Teologie a duchovní texty

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi

Pavel Černý / Teologie a duchovní texty

Mystifikace dějin kolem obnovy sloupu na Staroměstském náměstí

Pavel Černý / Areopag

Soumrak lidové církve

Pavel Černý / Praktická víra

John Stott - globální křesťan

Pavel Černý / Lidé

Ekumenismus Miloslava kardinála Vlka

Pavel Černý / Církev dnes

Moc Kristova vzkříšení

Pavel Černý / Teologie a duchovní texty