Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Praktická víra

Sv. Vavřinec, patron letního grilování

Pavel Konzbul, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 10. 8. 2011

KonzbulStatisticky k nejuctívanějším světcům na celém světě patří sv. Vavřinec. Jen v Římě nese více než třicet kostelů jeho jméno a církevní tradice ho na víc učinila patronem kuchařů. Dnes se většina odborníků shoduje na tom, že byl za Valeriánova pronásledování křesťanů sťat mečem, legenda ale říká, že byl za živa upečen na roštu. Díky její popularitě počínaje 4. stoletím se stal světcovým atributem právě rošt. Ten je také vystaven jako relikvie za oltářem v kostele sv. Vavřince Za hradbami v Římě. Tím, že datum světcovy smrti, tedy jeho narozeniny pro nebe připadají na 10. srpna, tak by možná nebylo od věci, kdyby ctěná tradice uvážila, zda by nemohl být také patronem letního grilování. Podle mého soudu, by to nebylo v rozporu se světcovou péčí o kuchaře.

Praktická víra

Předkládáme problémy Otci nebo prosíme o řešení?

Ladislav Hanuš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 2. 8. 2011

Praktická víra

Ignácova Duchovní cvičení a Harry Potter

Michal Černý, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 31. 7. 2011

Praktická víra

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem

Redakce , Jiří Baroš , Jiří Baroš / 29. 7. 2011
V pátek 29. července 2011 proběhla v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ekumenická bohoslužba za oběti útoků v Oslu a na ostrově Utoya s podtitulem "Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem".  Bohoslužbu ve svatovítském chrámu uvedl pražský arcibiskup Dominik Duka. Během bohoslužby zazněla také báseň „Til Ungdommen“ (Naší mládeži), jejímž autorem je norský básník a spisovatel Nordahl Grieg. Po tragédii se četla na mnoha místech Norska. Po přečtení úryvků Bible přednesl farář Karel Šimr kázání, jehož plné znění přinášíme v následujícím textu.

Praktická víra

OSN označila katastrofální situaci v Somálsku za hladomor

ČTK/Redakce , Jiří Baroš , Jiří Baroš / 21. 7. 2011

Článek měsíce

Nonaginta pouhá finta aneb poděkování devadesátiletému mladíkovi Karlu Skalickému

Tomáš Petráček / 20. 5. 2024

Nezhotovíš si zpodobení svého Boha!

Milan Norbert Badal / Praktická víra

Papež prý měl po atentátu "zvláštní pocit důvěry", že přežije

Česká tisková kancelář / Praktická víra

Homosexualita ohavností?

Anonymní příspěvek / Praktická víra

Sanguis martyrum – semen christianorum

Jan Kirschner / Praktická víra

Cesta

Jaroslav E. Sýkora / Praktická víra

Pouť do Mekky - pilíř islámu a dobrý obchod

Česká tisková kancelář / Praktická víra

Obrovská výzva pro církve

Tomáš Zdechovský / Praktická víra

Planeta Země místem nevšední krásy, ale také zkázy a velkého utrpení

Tiskové střed. ČBK / Praktická víra

Adventní slovo

Jaroslav E. Sýkora / Praktická víra

Adventisté sedmého dne a ekumena

Jiří Piškula / Praktická víra

Křesťané v Číně trpí za svoji víru

Česká tisková kancelář / Praktická víra

Anežka byla svatořečena před patnácti lety

Jan Kuča / Praktická víra

Odpustky - "Boží byznys"

František Bublan / Praktická víra

Jak Židé vyzráli na předpisy šabatu

Česká tisková kancelář / Praktická víra

Památka na všechny věrné zemřelé

Jan Kuča / Praktická víra

Pravda Bible

Milan Norbert Badal / Praktická víra

V katedrále Sv. Barbory se sloužila evangelická bohoslužba po několikasetleté přestávce

Jan Kirschner / Praktická víra

Pokus o odpověď na článek o svatém přijímání

Milan Norbert Badal / Praktická víra

Rakouský císař Karel I. byl blahořečen

Tomáš Zdechovský / Praktická víra

Písmo a modlitební knihy

Milan Norbert Badal / Praktická víra