Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Církevní dokumenty

Budou hledět na toho, kterého probodli

Benedikt XVI., Jiří Baroš , Jiří Baroš / 21. 2. 2007

Církevní dokumenty

Církev a lustrace

Redakce , Jiří Baroš , Jiří Baroš / 13. 10. 2006
 V MF Dnes ze dne 6.10.2006 na str. A 11 v rubrice Názory byl uveřejněn podle názoru  Arcibiskupství pražského "nepěkný sloupek" z pera Marie Rút Křížkové s názvem "Církev: nejasno kolem agentů". V současnosti připravuje arcibiskupství  aktuální vyjádření. Dříve než bude vyjádření vydáno, byla redakce Magazínu ChristNet.eu odkázána sekretariátem pana kardinála Vlka na texty katolických biskupů i kardinála osobně ze začátku 90. let, které byly aktuálně znovu zveřejněny na webu pražského arcibiskupství.  Dnes si můžete přečíst text kardinála Vlka, který publikujeme i jako reakci na otevřený dopis Marie Rút Křížkové
 

Církevní dokumenty

Buďte pevní ve víře

Benedikt XVI., Jiří Baroš , Jiří Baroš / 28. 5. 2006

Církevní dokumenty

Te Deum není katolická publikace

Tiskové střed. ČBK, Tiskové střed. ČBK , Jiří Baroš / 28. 4. 2006

Církevní dokumenty

Deus Caritas Est

Česká tisková kancelář, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 26. 1. 2006
Benedikt XVI. v dokumentu nazvaném Bůh je láska (Deus Caritas Est) vyzval katolickou církev, aby svou činnost ve světě, který příliš často spojuje duchovní víru s "nenávistí a násilím", zasvětila právě dobročinnosti a lásce. V kontextu všezahrnující duchovní lásky papež v encyklice také ocenil pozitivní stránku lidských tužeb a erotické lásky.

Článek měsíce

Polarizace v katolické církvi

David Peroutka / 16. 3. 2024